O parafii

Historia parafii:

Wsie Jeziorzany i Ściejowice przez wiele wieków należały do opactwa tynieckiego. W roku 1786 zostały przyłączone do parafii w Liszkach.

Ze względu na dużą odległość do kościoła parafialnego w latach 70-tych ubiegłego wieku mieszkańcy wsi zaczęli starania o pozwolenie na budowę kościoła w Jeziorzanach. Decyzję taką otrzymali w 1982 roku.

11 kwietnia 1982 roku wstawiono krzyż na placu kościelnym i ks. Andrzej Fryźlewicz (ówczesny wikary z Liszek) dokonał poświęcenia placu pod budowę kościoła. Został wtedy powołany Komitet Budowy Kościoła, na czele którego stanął ks. Józef Obyrtacz .

Kamień węgielny pod kościół został poświęcony przez św. Jana Pawła II 23 czerwca 1983 roku na krakowskich Błoniach, a wmurowany przez ks. kard. Franciszka Macharskiego 18 września 1983 r.

W 1986 roku ks. abp Stanisław Nowak dokonał poświęcenia nowej świątyni. W tym też roku została erygowana nowa parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Jeziorzanach obejmująca swym zasięgiem Jeziorzany i Ściejowice. Jej pierwszym proboszczem został ks. Józef Obyrtacz. Obecnym proboszczem parafii jest ks. dr Edward Pasteczko.

Księża związani z parafią:

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII
ks. abp Stanisław Nowak
ks. Jan Matuzik SDS
ks. Józef Łędzki
ks. Roman Łędzki
ś.p. ks. Tomasz Sobesto
ś.p. ks. Marek Sobesto

PROBOSZCZOWIE

ks. Józef Obyrtacz - święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kardynała Karola Wojtyły 4 kwietnia 1971r. Na początku swojej drogi kapłańskiej został wikariuszem w parafii pw. Św. Marcina w Marcyporębie, gdzie posługiwał przez 3 lata. Następnie został mianowany wikariuszem w parafii Chrystusa Króla w Żywcu, gdzie pracował przez 2 lata. Z Żywca na 6 lat trafił do parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu. W roku 1982. został mianowany przez kardynała na przewodniczącego komitetu budowy kościoła dla Ściejowic i Jeziorzan. W 1986r., gdy powstała parafia, został jej pierwszym proboszczem. Swój urząd pełnił do 29.06.2016r. Obecnie posługuje i mieszka w naszej parafii.

ks. dr Edward Pasteczko - święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. Kardynała Franciszka Macharskiego 19 maja 1990r. Swoją posługę kapłańską pełnił w ośmiu parafiach: w Gdowie, w Krakowie na Prokocimiu Starym, w Jordanowie, w Krakowie na Borku Fałęckim, w Kłaju, Chełmku, Nowym Targu i w Krakowie w parafii św. Mikołaja. Od 29 czerwca 2016r. jest proboszczem naszej parafii.